Jednym z głównych celów corocznych zlotów motocyklowych "Motoserce" jest zbiórka krwi - niezbędnej przy ratowaniu naszego życia i zdrowia.

Tym razem punkt zbiórki krwi został zorganizowany przez "Polski Czerwony Krzyż" w holu "Jarocińskiego Ośrodka Kultury".Świadomość krwiodawstwa wśród naszego społeczeństwa jest coraz większa o czym można było się przekonać podczas niedzielnej zbiórki.

Zarówno uczestnicy zlotu motocyklowego otwierającego kolejny sezon, ale też osoby będące gośćmi zlotu chętnie oddawali krew.W sumie uczestnicy zlotu oddali 25,2 litra krwi!
Piękny wynik!