XIII sesję Rady Miejskiej w Jarocinie zdominowały tzw. "uchwały śmieciowe". Radni procedowali w trybie sesji nadzwyczajnej, co zdaniem opozycji kolejny raz utrudniało im prawidłowe i profesjonalne przygotowanie się do obrad w tak istotnych dla mieszkańców sprawach. Zdaniem opozycji winę za taki stan rzeczy kolejny raz ponosi przewodniczący Banaszyński, który z mocy prawa odpowiada za przygotowanie i pracę Rady Miejskiej. Radni zarzucali przewodniczącemu, że najistotniejsze dla obrad materiały otrzymali na kilka godzin przed sesją, co ich zdaniem było poważnym naruszeniem zarówno gminnego statutu, jak i ustawy o samorządzie gminnym.

Mimo poważnych zastrzeżeń opozycji Rada Miejska przystąpiła do procedowania rozpoczynając obrady od rozszerzenia porządku obrad o uchwałę związaną z programem opieki nad zwierzętami. 

Kolejne punkty dotyczyły dotacji na cele związane z likwidacją ogrzewania na paliwa stałe, ale głównie propozycji burmistrza związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. 


                                     Poniżej - dotychczasowe stawki opłaty, które obowiązują mieszkańców Gminy Jarocin do końca czerwca br. 

Zaprezentowana radnym przez Bartosza Walczaka prezentacja, która miała na celu uzasadnienie propozycji burmistrza znacznej podwyżki opłat śmieciowych rozpoczęła debatę, której temperatura rosła z minuty na minutę. Na kolejne pytania i wątpliwości opozycji najczęściej odpowiadał prezes Gibasiewicz, który próbował uzasadniać konieczność podwyżki opłaty za odbierane śmieci decyzjami obecnego rządu i parlamentu. 

Dochodziło do ostrej wymiany zdań. 


Radny Jerzy Walczak:

"Szkoda, że prezes ZGO przy swojej wiedzy fachowej nie potrafi wznieść się ponad charakterystyczny dla siebie sarkazm i prowokacyjny, lekceważący stosunek do radnych opozycyjnych. Takie zachowanie i postawa Witosława Gibasiewicza wprowadza do ratusza nikomu niepotrzebne złe emocje, które nie służą merytorycznej pracy rady."
                                                    


Aktywność radnych wspierających w samorządzie Adama Pawlickiego ograniczała się do propozycji zakończenia dyskusji. Podwyżka, podobnie jak u przewodniczącego Banaszyńskiego nie budziła u nich najmniejszych wątpliwości. 


Dotychczasowa podstawowa stawka opłaty przy zadeklarowanej segregacji śmieci z 9 zł miała być podniesiona na 14 zł. Mieszkańców lokali o liczbie osób większej niż dwóch obowiązywać miałaby proporcjonalnie niższa opłata. Brak segregacji wiązałby się ze stawką 28 zł od osoby.
 Ostatecznie, po kilkugodzinnej dyskusji przeplatanej przerwami  Rada Miejska przyjęła propozycję burmistrza Pawlickiego dotyczącą nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poniższa grafika prezentuje sposób głosowania przez poszczególnych radnych.
Nowe stawki będą obowiązywać mieszkańców Gminy Jarocin od lipca 2019 roku.


Link do transmisji z obrad rady w dniu 29 kwietnia 2019 roku.