W mijającym tygodniu jarocińscy rajcy przyjmując stosowną uchwałę zdecydowali o wyrażeniu zgody na podjęcie przez Gminę Jarocin i jej spółkę - JTBS stosownych działań związanych z zapewnieniem finansowania budowy kolejnych czynszówek. Tym razem nowe osiedle ma powstać w Potarzycy.

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Rozwoju i Komisji Finansów, a także podczas sesji Rady Miejskiej prezes Jerzy Wolski  zapoznał radnych z założeniami projektu budowy mieszkań w Potarzycy. Ma tam powstać 26 mieszkań o powierzchni 35 m² i 52 lokale o powierzchni 55 m² - ogółem 3790,8 powierzchni mieszkalnej. Standard wykończenia mieszkań ma być taki sam jak w dotychczas budowanych i już zasiedlonych czynszówkach. Nowe osiedle ma powstać na podstawie istniejących już projektów, które wykorzystano przy budowie wcześniejszych 366 mieszkań.Najwięcej wątpliwości i pytań jakie kierowali radni ratuszowej opozycji do prezesa Wolskiego dotyczyło samego mechanizmu finansowania tego projektu. Radni "Ziemi Jarocińskiej" biernie przysłuchiwali się dyskusji - do czego chyba wszystkich już przyzwyczaili.

Każde kolejne pytanie zadane przez radnych: Marcina Półrolniczaka, Tomasza Klauzę i Jerzego Walczaka pozwalało prezesowi Wolskiemu odsłaniać kolejne szczegóły planowanego mechanizmu finansowego.

Tym razem model finansowania inwestycji nie przewiduje powstania spółki celowej, jak to miało miejsce wcześniej. Środki finansowe niezbędne do wybudowania mieszkań w Potarzycy mają pochodzić z kredytu zaciągniętego przez spółkę w BGK i później spłacanego przez JTBS (około 11.731.801 wraz z odsetkami).

Jerzy Wolski pytany o źródło spłaty powstałych zobowiązań przedstawił radnym wyliczenia, z których wynika, że środki te pochodzić będą z części czynszu (6,34 zł/ miesięcznie) plus część odpisów amortyzacyjnych.

Po stronie Gminy Jarocin powstanie obowiązek podniesienia kapitału JTBS w 2020 roku o około 2,5 miliona złotych. Środki te mają być wykorzystane przez spółkę jako wkład własny do projektu. Prezes Wolski zapewnił, że wstępne porozumienie z BGK zakłada zwrot tej kwoty do gminnej kasy po zakończeniu budowy. Ma to nastąpić w 2022 roku.

Gmina Jarocin przekaże też do JTBS grunty pod planowaną inwestycję.

Projekt budowy mieszkań w Potarzycy nie przewiduje możliwości wykupu lokalu na własność. Ewentualna zmiana tej opcji może nastąpić po całkowitej spłacie przez JTBS powstałych zobowiązań - tj. po 30 latach.


Radni opozycyjni warunkowali też poparcie projektu od zapewnienia pełnej jawności zawieranych w tej sprawie umów. Otrzymali oni zapewnienie od prezesa JTBS, że tym razem w odróżnieniu od wcześniej realizowanego projektu budowy mieszkań czynszowych cała procedura będzie jawna.

Ostatecznie po kilku godzinach obliczeń, pytań i odpowiedzi radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, która pozwoli na zawarcie stosownej umowy pomiędzy Gminą Jarocin i JTBS, a w jej konsekwencji kolejnych umów Gminy Jarocin i JTBS z bankiem - otwierających procedurę budowy 78 mieszkań czynszowych w Potarzycy.Podczas kuluarowych rozmów radni ratuszowej opozycji zapewniali, że będą monitorowali całą procedurę budowy mieszkań w Potarzycy poczynając od umów z bankiem, następnie przetargi, aż do oddania mieszkań nowym lokatorom.

(jan)