W dniu wczorajszym odbyły się uroczystości z okazji Dni Edukacji Narodowej. Powszechny dzień nauczyciela zawsze jest okazją, aby ocenić pracę nauczyciela i najlepszych nagrodzić. To bardzo ważny element, który motywuje do lepszej pracy.

Nagrody dla nauczycieli były nierozłącznym elementem świętowania Dni Edukacji Narodowej. Od wielu lat działa to w większości gmin i powiatów. 

W gminie Jarocin w tym roku nauczyciele nie dostali żadnych nagród. Jak się okazuje w dziale oświatowym brakuje ok. 2 mln złotych. Obecnie urząd próbuje znaleźć brakujących pieniędzy.

Od 4 lat obserwujemy w Jarocinie wiele inwestycji. Czy to może być powodem problemu finansowego gminy w dziale oświaty? Czy to jest jedyny dział w którym brakuje pieniędzy?

Powiat Jarociński od jakiegoś czasu ma problem z finansowaniem szpitala. Mimo tego nie oszczędzała na nagrodach motywujących dla nauczycieli w szkołach średnich. Do wszystkich szkół należących pod powiat jarociński trafiły pieniądze na nagrody.

Wygląda na to, że mimo wielu inwestycji jakie zaczął realizować Powiat, zabezpieczył środki na Dni Edukacji Narodowej.