Przełom roku 2019/2020 dla radnych większości gmin był czasem podejmowania bardzo trudnych decyzji związanych z koniecznymi podwyżkami opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nowe rozstrzygnięcia przetargowe, konieczność wprowadzania nowych elementów systemu - narzuconych nowelizacją prawa "śmieciowego" musiało spowodować znaczące wzrosty stawek opłat za odbiór śmieci.

Zarówno prawo europejskie, ale i nasze krajowe zakłada wprowadzanie nowego systemu opłat  (sankcji) - maksymalnie mobilizujących do osiągania jak najwyższego poziomu segregacji śmieci.

Poziom ten, to 50% udziału śmieci komunalnych zebranych w sposób selektywny. Nie osiąganie tego poziomu skutkować będzie naliczaniem dodatkowych opłat, a co za tym idzie koniecznością kolejnych wzrostów cen śmieciowych.

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w stosunku do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu 2018 roku.

Informacje, które wynikają z publikacji GUS najlepiej pokazują nam przed jak trudnym wyzwaniem stoimy, aby osiągnąć w gminach wymagany poziom odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

Najlepiej w tym rankingu wypada Sosnowiec, który może pochwalić się wskaźnikiem 94,3%.

Wielkopolskim liderem rankingu za 2018 rok jest Gmina Słupca ze wskaźnikiem 71,6%. Ostania w tym rankingu jest Gmina Mosina z poziomem 6,1%.

Raczej blado na tle Słupcy wypada Gmina Jarocin, bo wskaźnik 22,6% nie można uznać za zadowalający.

Jak wg GUS wypadamy na tle sąsiednich gmin, a co za tym idzie, jakie wyzwania przed nami stoją - pokazuje poniższy wykres.