Jak dotąd opinia publiczna przyzwyczajona była do lawiny informacji dotyczących gminnej spółki "PWiK", które pełne były propagandy uznania, zachwytów, a wręcz oczarowania jej działalnością i inwestycjami.

Ostatnie doniesienia medialne wskazują jednak na poważne zawirowania, jakie dotknęły tą instytucję, które prawdopodobnie doprowadziły do dymisji rady nadzorczej spółki.


Zdaniem radnych gminnej opozycji z klubu "Dialog i Zaufanie" oraz radnych "Prawa i Sprawiedliwości" kolejnym istotnym problemem spółki jest poziom jej zadłużenia, który w ostatnich latach w sposób lawinowy rośnie, a wartość zastawów z tym związanych jest wyższa od długu Gminy Jarocin (120,34 mln zł na koniec 2020 roku).

Podczas grudniowej sesji budżetowej opozycja zaprezentowała wykres, który w sposób bardzo obrazowy problem ten pokazuje. Radni prosili burmistrza o komentarz do tego wykresu i ewentualne korekty. Niestety, wg naszych informacji burmistrz, ani nikt z jego otoczenia nie odniósł się do prezentacji opozycji.
Radny Jerzy Walczak - Wielkość zadłużenia spółki "PWiK" musi rodzić duże obawy. Źródłem spłaty tych zobowiązań będą głównie portfele mieszkańców Gminy Jarocin i samorządu, który w swych prognozach na kolejne lata zaplanował na ten cel stosowne środki - oczywiście kosztem innych potrzeb mieszkańców. Z analiz przez nas przeprowadzonych wynika, że prawdopodobnie wszystkie, lub zdecydowana większość udziałów w spółce zostały zastawione. Należy w tym miejscu zauważyć, że zadłużenie spółek gminnych nie jest uwzględniane przy wyliczeniach zadłużenia Gminy Jarocin, które na koniec 2020 roku ma przekroczyć 120 mln zł. W gminnym budżecie kwoty przekazywane do spółek na spłatę ich zobowiązań zapisuje się jako samorządowe wydatki majątkowe, a nie wprost jako środki na finansowanie spłaty ich zobowiązań. 


Radny Zbigniew Surdukowski - Od dnia 22 listopada 2019 roku, a więc lada dzień, trzeci miesiąc czekam na umożliwienie mi kontroli indywidualnej dokumentacji związanej z realizacją umowy z firmą Control Prosess EPC EP 3 Sp. z o. o. Taką możliwość daje mi art. 24 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz 506 tj.). Cóż stoi na przeszkodzie, że nadal nie dano mi wglądu do tej dokumentacji. Od tego czasu nie dostałem w tej sprawie żadnej, podkreślam ŻADNEJ, informacji z zarządu PWIK Sp. z o. o. . Zaczynam się obawiać, że istnienie naszej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, a tym samym stabilność cen wody i ścieków, jest zagrożone. Obym się mylił.       


Radny Tomasz Klauza - zadłużenie spółek miejskich po granice możliwości to standard jakie stosuje burmistrz Pawlicki. Patrząc na wodociągi jarocińskie można mieć duże obawy co do przyszłości. Utrzymanie płynności finansowej spółki PWiK moim zdaniem, będzie warunkowane podwyżkami za usługi (woda, ścieki). Na tą całą sytuację ma wpływ rewitalizacji śródmieścia, która wg kosztorysu miała kosztować ok. 51 mln, ale zarząd wybrał ofertę która przekroczyła ponad 105 mln. zł. Uważam, że wydawanie tak potężnej kwoty ponad kosztorys to błędna decyzja, która poniesie w przyszłości poważne konsekwencje.