Każdego roku Główny Urząd Statystyczny publikuje ranking najbogatszych, ale i najbiedniejszych polskich gmin. Klasyfikacja ta tworzona jest na podstawie wielkości wpływów do gminnych kas na jednego mieszkańca regionu. W obliczeniach uwzględnia się wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziałach w podatkach PIT i CIT , wpływach z subwencji, dotacji z budżetu państwa, a także środków unijnych. Aktualny ranking dotyczy danych za 2018 rok i uwzględnia 2478 samorządów. Od 1 stycznia 2019 gmin jest 2477 w związku ze zniesieniem gminy Ostrowice.

Trudno jest wyciągać wnioski z rankingu GUS porównując dane o samorządach położonych w różnych regionach Polski nie znając ich potencjału gospodarczego, warunków i otoczenia w jakim funkcjonują. Dużo łatwiej i precyzyjniej można interpretować informacje, które dotyczą najbliżej położonych samorządów, bo doskonale znamy ich włodarzy, potencjał i możliwości.


Chyba dla wielu niemałym zaskoczeniem jest porównanie miejsc i wskaźników w rankingu GUS - gmin położonych w naszym powiecie.


Największe uznanie i gratulacje należą się burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków - Michałowi Surmie. Gmina Żerków w rankingu GUS uplasowała się najwyżej z pośród gmin naszego regionu i ze średnim dochodami na jednego mieszkańca w wysokości 4682 złotych znajduje się w rankingu na 1160 miejscu.

Kolejne miejsce w regionie przypadło Gminie Kotlin, którą reprezentuje wójt Mirosław Paterczyk.  Wpływy do gminnej kasy w wysokości 4598 złotych na jednego mieszkańca dały Gminie Kotlin 1301 miejsce w rankingu.

4426 złotych i 1640 miejsce w rankingu, to wynik kolejnej gminy - Gminy Jaraczewo, gdzie na fotelu burmistrza zasiada Dariusz Strugała.


Wg rankingu GUS najbiedniejszą w naszym powiecie jest Gmina Jarocin. Niestety, burmistrz Pawlicki nie ma się czym pochwalić! 1959 miejsce w rankingu, który obejmuje 2478 samorządów. Wpływy do samorządowej kasy na jednego mieszkańca w Gminie Jarocin też są najniższe w powiecie i wynoszą 4235 złotych. 


Podsumowując, najbogatszą gminą w naszym regionie wg rankingu Głównego Urzędu Statystycznego jest Gmina Żerków, a najbiedniejszą Gmina Jarocin!


Pełne dane GUS

(jan)