Gmina Kotlin w ubiegłym roku, w marcu przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60 m dla celów Szkoły Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie” i złożony został przez Lidera Zielonej Wielkopolski, w ramach konkursu PROW na lata 2014 – 2020.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 30 stycznia br. między Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin została podpisana umowa o przyznanie pomocy.

Całkowita wartość budowy boiska  to kwota 248.524 zł brutto, kwota dofinansowania  to 158.137 zł, a wkład własny z budżetu Gminy to kwota 90.388 zł.

Termin realizacji tego zadania to 20 listopada 2019 r.