Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał nową ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie. Powołuje ona Polską Agencję Antydopingową (POLADA), która będzie się zajmowała zwalczaniem dopingu. Jej funkcjonariusze będą mogli prowadzić kontrole antydopingowe podczas różnych zawodów a także poza nimi.

Ustawa zaostrza również kary za stosowanie niedozwolonego dopingu, a w skrajnych przypadkach zezwala nawet na postawienie osoby przyłapanej na stosowaniu dopingu przed sądem. Ten może wymierzyć jej karę nawet do trzech pozbawienia wolności. POLADA ma zastąpić komisje do spraw zwalczania dopingu w sporcie. Będzie miała szersze uprawnienia, które mają zmierzać do penalizacji dopingu, jak i jego ścigania. Będzie też w szerszym zakresie współpracowała z policją, służbą graniczną, celną oraz z Ministerstwem Zdrowia.