Wilkowyja wzbogaci się o nowy kompleks sportowo-rekreacyjny, który powstanie przy miejscowej szkole. Z wybudowanego obiektu będą korzystali nie tylko uczniowie w czasie lekcji wychowania fizycznego, ale wszyscy chętni mieszkańcy.

Na budowę nowych obiektów sportowych w Wilkowyi zarezerwowano w tegorocznym budżecie gminy Jarocin 750 tys. zł. Ponad 230 tys. zł z tej kwoty samorząd pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisania umowy, pieczętującej pozyskanie dotacji, dokonano w ubiegłym tygodniu. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W ramach zadania wybudowane zostanie: boisko do piłki nożnej, bieżnia tartanowa do biegu na 60 m, rzutnia do rzutu kulą oraz piaskownic do skoku w dal z rozbiegiem. Wymieniona zostanie także  część ogrodzenia terenu.