Przy optymalnych warunkach wzrostu plon kukurydzy może wynieść nawet kilkanaście ton z jednego hektara. Takie plonowanie jest jednak okupione znacznymi wymaganiami odnośnie ilości oraz przyswajalności poszczególnych składników odżywczych.

Zapotrzebowanie kukurydzy na składniki odżywcze

Ilość składników odżywczych potrzebnych kukurydzy do wytworzenia 1 tony ziarna wraz z adekwatną do tej ilości ziarna słomą wynosi:

  • do 30 kg azotu;
  • ok. 30 kg potasu w postaci K2O;
  • ponad 12 kg fosforu w postaci P2O5;
  • ok. 4 kg siarki.
  • ok. 4 kg magnezu w postaci MgO;

Do tego pamiętajmy o odpowiedniej ilości mikroelementów, takich jak żelazo, miedź, cynk, bor czy mangan.

Nawożenie przedsiewne kukurydzy

Poza nielicznymi wyjątkami (m.in. potas i fosfor na glebach ciężkich jesienią czy przedzimowe nawożenie obornikiem), pole pod kukurydzę nawozi się zazwyczaj wiosną, przed siewem.

Dotyczy to szczególnie azotu, którego dawka jest zależna zarówno od wielkości prognozowanych plonów, jak i od zasobności gleby w azot. Warto przy tym pamiętać, że dawkę azotu powinno się podzielić – większość zaaplikować przedsiewnie, a resztę pogłównie, na przykład w formie nawozu dolistnego. Drugą dawkę zazwyczaj aplikuje się wtedy, gdy kukurydza znajduje się w fazie 4-6 liści. Wówczas zapotrzebowanie rośliny na ten makroelement jest największe.

Nie należy też zapominać o potasie i fosforze, na przykład w formie nawozu wieloskładnikowego. Jeżeli nie mamy możliwości wysiania tego rodzaju nawozu jesienią, to wtedy warto skorzystać z siewnika punktowego, dzięki któremu nawóz zostanie umieszczony w glebie w odpowiedniej odległości od ziaren.

Do tego pamiętajmy o magnezie oraz siarce – obydwa makroelementy w znaczący sposób wpływają na gospodarkę azotową kukurydzy, więc deficyt jakiegokolwiek z nich z pewnością będzie niósł za sobą poważne konsekwencje.

Nawożenie dolistne kukurydzy

Przyjęło się, że dokarmianie dolistne stosowane jest najczęściej interwencyjnie, gdy w możliwie krótkim czasie należy dostarczyć uprawom koniecznych składników odżywczych. Z kukurydzą jest odrobinę inaczej – wielu specjalistów uważa, że akurat tę roślinę warto dokarmiać profilaktycznie. Dzieje się tak chociażby dlatego, że niektóre niedobory mogą ujawnić się zbyt późno, gdy młoda kukurydza będzie już za wysoka, aby dokonać koniecznej aplikacji z pomocą maszyn rolniczych.

Dlatego jeżeli tylko pogoda dopisuje, to dobrym terminem na dokarmianie dolistne kukurydzy jest faza 6 liści. Wtedy dostarczone składniki pokarmowe zdążą pozytywnie wpłynąć na roślinę, a szczególnie na rozwijającą się kolbę. Oczywiście składniki pokarmowe można dostarczać roślinom w dwóch lub nawet trzech terminach.

Odpowiedni odczyn gleby pod kukurydzę

Na koniec należy wspomnieć, że bez względu na to, jaki nawóz pod kukurydzę wybierzemy, nie spełni on swojej roli, jeżeli najpierw nie uregulujemy pH gleby. Zbyt niskie bardzo utrudni roślinie przyswajanie składników odżywczych, tym bardziej, że kukurydza generalnie źle znosi gleby kwasowe. Przyjmuje się, że dla tej rośliny optymalnym odczynem jest obojętny.